• Komt het dan toch nog goed met De Voorste Venne?

  18 november − Rondom de zomer hadden steeds minder Heusdenaren nog hoop op een succesvolle verbouwing van cultureel centrum De Voorste Venne. Ondanks maandenlange intensieve gesprekken tussen o.a. de gemeente, Aleph en de st. De Voorste Venne leek er toch een onoverkomelijke kloof tussen droom en werkelijkheid. De gewenste plannen waren voor de gemeente financieel gezien een brug te ver. Lees verder

 • Gatenvulbeleid bij Het Run is afkeuringswaardig

  18 november − Dit jaar werd de jaarlijkse begrotingsvergadering redelijk overschaduwd door het ingelaste agendapunt over het Drunens openlucht zwembad het Run. Het zwembad stond wederom aan de rand van het faillissement en zou zonder een extra lening van de gemeente, ter hoogte van 95.000 euro, niet overeind kunnen blijven. Lees verder

 • Heusden mag best een tikje eigenwijs blijven

  25 juli − De maand juni stond in gemeenteland in het teken van de gemeentefinanciën en de bijbehorende beschouwingen. Ook in Heusden was dit het geval. Met de behandeling van de jaarrekening werd er teruggekeken op 2015. Bij de bestuursrapportage stonden we stil bij 2016 en bij de voorjaarsnota keken we vooruit naar 2017. Lees verder

 • Heusden wil niet overvallen worden, maar zelf de regie bepalen

  11 maart − Afgelopen donderdag stond een extra raadsvergadering in Heusden op de planning. Op de agenda stond een belangrijk - maar ook gevoelig - onderwerp, namelijk de opvang van vluchtelingen. Heusden wil gaan voor kleinschalige opvang in plaats van massale tentenkampen. We zien 4 locaties met maximaal 100 personen per locatie voor ogen. Lees verder

 • VVD Heusden lid Frederik Hilwig Koninklijk onderscheiden

  17 januari − Frederik Hilwig (75) uit Heusden Vesting is vrijdag 8 januari onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn Koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid als bestuurslid van museum het Gouverneurshuis. Het bestuur en de fractie van VVD Heusden willen Frederik van harte feliciteren met deze terechte onderscheiding!! Lees verder

 • Uitnodiging Liberale Borrel

  29 december − Vrijdag 22 januari staat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Heusdense VVD op de agenda. Graag willen wij deze combineren met de tweede editie van de Liberale Borrel. Onder het genot van een drankje en hapje wordt vanaf 21.00 uur in De Remise (Drunen) het glas geheven op het nieuwe jaar en met elkaar de internationale, landelijke en lokale politiek doorgenomen…....maar zeker ook andere zaken. Graag willen we u uitnodigen voor dit laagdrempelige event! Lees verder

 • VVD Heusden wenst u...

  23 december − - Lees verder

 • Politiek Heusden mag op sommige punten wat stoerder zijn!

  21 november − Op donderdag 12 november stond het jaarlijkse begrotingsdebat van de gemeente Heusden op de agenda. In deze vergadering geeft elke fractie haar beschouwing op het beleid van onze gemeente. Dit jaar stonden er voor het eerst in lange tijd geen nieuwe bezuinigingen gepland. Financiën wethouder Hanne van Aart (VVD) had het huishoudboekje goed op orde en meerjarig sluitend. Namens de VVD voerde fractievoorzitter Thom Blankers bij de beschouwingen het woord. Rode draad hierbij was de karaktertrek ‘stoer’. Lees verder

 • Heusdens VVD icoon Wim Pors overleden

  20 oktober − We ontvingen het droevige bericht van het overlijden van oud VVD raadslid en afdeling-bestuurder Wim Pors. In 1978 is Wim samen met zijn vrouw vanuit het westen in Drunen komen wonen. Snel daarna is hij lid geworden van de VVD. In totaal heeft hij 25 jaar functies bekleed voor de VVD afdeling Drunen/Heusden. Destijds is hij begonnen in het bestuur van de afdeling Drunen en daarna is hij gedurende drie raadsperiodes raadslid geweest, eerst twee periodes in de voormalige gemeente Drunen en daarna de eerste raadsperiode van de nieuwe gemeente Heusden. Omdat hij zelf drie raadsperiodes mooi genoeg vond heeft hij zich daarna niet meer herkiesbaar gesteld. Helemaal stoppen met lokale politiek deed hij echter nog niet. In het bestuur is hij daarna nog actief geweest als secretaris en vervolgens voorzitter geworden van de Heusdense VVD-afdeling. De laatste jaren bezocht hij nog met enige regelmaat de bijeenkomsten van de Heusdense VVD. Zijn immer positieve bijdrage zullen we gaan missen…… Wim heeft de leeftijd van 69 jaar bereikt. Het bestuur en de fractie van de VVD Heusden wil de familie en overige dierbaren van Wim heel veel sterkte wensen bij dit grote verlies. Foto: Hein Kunzler Lees verder

 • Ontwerp nieuwe centrum van Vlijmen gepresenteerd!

  19 oktober − Op woendsdag 14 oktober is tijdens de informatievergadering Ruimte het ontwerp voor het nieuwe centrum van Vlijmen gepresenteerd. Aan de hand van een tweetal presentaties werd de raad van Heusden wegwijs gemaakt in het nieuwe plan. Het nieuwe plan behelst de nieuwbouw van winkel- en woningruimte aan de oostzijde van het Plein. Ook komt er een paviljoen met winkelruimte op het huidige Plein te staan. Daarnaast wordt ook het openbaar gebied flink aangepakt. Al met al zijn we dus weer een stapje dichterbij het gezellige centrum dat Vlijmen verdient. Lees verder

 • Overdracht buitenonderhoud schoolgebouwen aan schoolbesturen

  13 oktober − De VVD Heusden verwacht dat het college zijn verantwoordelijkheid neemt en snel met een visie komt op huisvesting schoolgebouwen. De kinderen mogen niet de dupe van het uitstel zijn! Lees verder

 • Thom Blankers nieuwe fractievoorzitter VVD Heusden

  18 september − Na een periode van ruim tien jaar heeft Carola Couwenberg definitief afscheid genomen als voorzitter van de Heusdense VVD fractie. Haar opvolger is raadslid Thom Blankers (28, Nieuwkuijk). Lees verder

 • Wijzigingen portefeuilles VVD Heusden

  18 september − Door het vertrek van de Rick van Delft als fractieondersteuner is de portefeuilleverdeling van de Heusdense VVD gewijzigd. Lees verder

 • Rick van Delft stopt als fractieondersteuner

  18 september − Rick was namens de Heusdense VVD actief in de commissie Bestuur en Beheer. Met zijn financiële achtergrond was de jonge Elshouter daar helemaal op zijn plek. Rick stopt als fractieondersteuner omdat hij het niet meer kan combineren met zijn nieuwe baan in de Londense City. De fractie van VVD Heusden wil Rick ontzettend bedanken voor zijn inzet en inbreng. Op een gepast moment zal de fractie en de afdeling nog ‘echt’ afscheid van hem gaan nemen. Lees verder

 • Voorjaarsnota 2015: VVD-Motie ‘Minder regels in Heusden’ unaniem aangenomen

  10 juli − Dinsdag 30 juni stond de behandeling van de jaarrekening en de voorjaarsnota op de agenda van de Heusdense Raad. In de voorjaarsnota staan de kaders van het beleid voor het komende jaar, inclusief de nieuwe beleidswensen. Zo stippelt de raad de hoofdkoers uit voor de begroting. De jaarrekening geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Heusden in het afgelopen jaar. Namens VVD Heusden voerde Thom Blankers bij beide onderwerpen het woord. Om te regelen dat er minder regels komen in Heusden diende de VVD tijdens deze vergadering een (unaniem aangenomen) motie in. Lees verder

 • Praat mee: Voorjaarsnota en Jaarrekening

  02 juni − De maand juni staat in gemeenteland in het teken van de voorjaarsnota en de jaarrekening. In de voorjaarsnota staan de kaders van het beleid voor het komende jaar, inclusief de nieuwe beleidswensen. Zo stippelt de raad de hoofdkoers uit voor de begroting. De jaarrekening geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Heusden in het afgelopen jaar. Twee belangrijke financiële mijlpalen waar over de Heusdense VVD fractie graag met u van gedachten wil wisselen via een ‘ouderwetse achterbanbijeenkomst’ op maandag 8 juni. Datum: maandag 8 juni Tijd: 20:30 uur Locatie: Plein 13 (Raadhuisplein 13, Drunen). Graag tot dan. De koffie staat klaar! Lees verder

 • Heusdense raad achter drugsaanpak burgemeester

  20 mei − Uitroken, opzouten en wegwezen. In deze duidelijke bewoordingen maakte burgemeester Hamming onlangs in het televisieprogramma Brandpunt duidelijk wat hij van de Brabantse drugsmaffia vindt. Samen met onder andere zijn collega Boelhouwer van Gilze-Rijen maakt onze burgemeester zich al lange tijd sterk om deze criminelen een stevig halt toe te roepen. Criminelen die Brabant inmiddels hebben omgetoverd tot zowat de wiettuin van Europa. Lees verder

 • Kracht van Brabant in Heusden

  03 maart − Vandaag bezocht Statenlid en VVD kandidaat nr. 2 Martijn van Gruijthuijsen de gemeente Heusden voor de VVD-campagne t.b.v. de Statenverkiezingen op 18 maart. Op het gemeentehuis werd hij verwelkomd door de voltallige Heusdense VVD fractie en door wethouder Hanne van Aart. Ook de Drunense PS kandidaat Taner Karaaslan (nr. 17 op de VVD lijst) was hier bij aanwezig. Lees verder

 • Verkiezingen Brabantse Provinciale Staten: what’s in it for me?

  19 februari − Op 18 maart gaat Brabant naar de stembus. De Heusdense VVD trapt woensdag 25 februari de campagne voor de Statenverkiezingen af met een politiek café over het belang van de provinciale politiek voor onze gemeente. Lees verder

 • VVD Heusden wil geen schaalvergroting, maar schaalverdieping

  28 januari − Waar moet het heen met onze gemeente? Om dit te onderzoeken hebben de colleges van Waalwijk, Loon op Zand en Heusden de heren Tops en Zouridis opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar de bestuurlijke toekomst van deze drie gemeenten. Het resultaat was een 60 pagina’s dik rapport waarin zij enkele opties noemen zonder daarbij opties uit te sluiten en/of voorkeuren uit te spreken. Het is aan de gemeenteraad om dit wel te doen. Lees verder