Van spoorboekje tot molensteen: de raadsvergadering van 30 oktober 2018

Op dinsdag 30 oktober vond er weer een raadsvergadering plaats. In deze vergadering voerde de VVD het woord bij de onderwerpen 'Steenenburg' (Bram Lommers), 'Derde wijziging APV' (Carola Couwenberg) en 'Regiovisie Beschermd Wonen' (Cindy Loch). 

Steenenburg
Dit raadsvoorstel heeft een lange geschiedenis. Op dit moment is het dan toch echt zover dat het landgoed met het 'roze kasteel', zoals het in de volksmond wordt genoemd, verkocht gaat worden. We zijn blij dat we van deze 'molensteen' af zijn. Daarnaast zorgen de plannen die de Kelders Senior Group heeft voor werkgelegenheid en naamsbekendheid van de gemeente Heusden en kan de gemeente appartementen laten bouwen en woningkavels uitgeven, die ook weer inkomsten met zich meebrengen. Dit weegt ons inziens op tegen de renovatiekosten die de gemeente nog te wachten staan voor het kasteel. Wij hebben dan ook onze steun uitgesproken voor dit raadsvoorstel en deze werd aangenomen.

De volgende stap in dit project is nu het maken van een bestemmingsplan.


Derde wijziging APV
Bomen in de woonomgeving zijn een must. Daarom is er in onze gemeente een 'groenstructuurplan'. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met veel afspraken, waaronder het plaatsen van extra bomen. Nu blijkt dat in één van die afspraken stond opgenomen dat de gemeente een boom op 0,5 meter van de erfgrens mag plaatsen. Hiervoor moest de APV aangepast worden. Dit moeten we echter niet willen, want dat geeft allerlei problemen, zoals bomen die tegen muren groeien en wortels en overhangende takken die van alles beschadigen. Typisch een geval van 'de kleine lettertjes'. 

De eerder gemaakte fout is hersteld en het raadsvoorstel is in de Raad unaniem afgewezen.

Regiovisie Beschermd Wonen
Een mooi idee, om bepaalde mensen die nu in een psychiatrische instelling wonen onder zelfstandig (met begeleiding) terug te plaatsen in hun eigen vertrouwde woonomgeving. Hiermee krijgen zij meer regie, kunnen beter meedoen in de maatschappij en hebben daardoor een beter toekomstperspectief. 
We plaatsen echter wel kanttekeningen bij de kaders en uitvoering van het zogenaamde 'spoorboekje'. De kaders zijn ons niet voldoende duidelijk, deze moet de wethouder scherper in beeld brengen en opnieuw aan de Raad voorleggen. Ook vroegen we met klem om meer aandacht te vragen voor communicatie en informatievoorziening richting de inwoners, deze ontbreekt nu vrijwel geheel in de plannen. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor het spreiden van deze personen die beschermd gaan wonen (hoe?) en hebben we de wethouder verzocht om nog eens goed naar de cijfers te kijken voor wat betreft het werkelijke aantal personen waarom het hier gaat. De wethouder heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan en nog vóór de zomer van 2019 met antwoorden te komen.

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen (na een unaniem gesteunde motie van DMP, die geheel in lijn was met het betoog van de VVD).


Vertrekkend raadslid
Aan het eind van de vergadering hebben we afscheid genomen van vertrekkend raadslid Jos Levink (CDA), die een lintje kreeg als dank voor zijn jarenlange inzet.


Vergadering terugkijken
Het videoverslag van de raadsvergadering is hier terug te vinden.