Stoppen met pleisters plakken in de jeugdzorg!

Naar aanleiding van een krantenartikel in het Brabants Dagblad van 3 oktober jl heeft onze fractie schriftelijk vragen gesteld aan het college van Heusden.

In het krantenartikel wordt gesproken over een dreigend tekort van 16,7 miljoen euro voor de jeugdzorg in de regio Hart van Brabant. Hart van Brabant is een samenwerkingsverband tussen 9 gemeenten in de regio Tilburg, waaraan ook de gemeente Heusden deelneemt.
Afgelopen jaar was er al een tekort van 6 miljoen en dit jaar dreigt het tekort maar liefst 2,5 keer dit bedrag uit te komen. Ondanks dat de tekorten in de zorg landelijk een probleem vormen, verbaast het onze fractie dat de kosten in onze regio in één jaar dermate konden stijgen en maken we ons zorgen over de consequenties die dit mogelijk met zich meebrengt. Ook vinden we het geen pas geven dat de gemeenteraad dit nieuws uit de krant moet vernemen en niet eerder door het college op de hoogte is gesteld.

Als we de jeugd ook in de toekomst met zorg willen blijven helpen, dan moeten we nú drastisch ingrijpen. We blijven maar pleisters plakken binnen dit huidige systeem, terwijl het al lang niet meer om een schaafwondje gaat. Er zijn fikse hervormingen van het stelsel nodig. Zo zou het systeem moeten worden ingericht naar de behoeften van de cliënt, niet naar standaard samengestelde pakketten die allemaal nét niet aansluiten, waardoor er knip- en plakwerk aan de dienstverlening plaats moet vinden of de cliënt tussen wal en schip valt. 

In Heusden worden al een tijdje mooie stappen gemaakt met het bieden van zorg op maat en het uitbreiden van mogelijkheden om hulpbehoevenden zo vroeg mogelijk te helpen. Naast het feit dat het voor de mensen zelf beter is zo vroeg mogelijk te helpen of hen op de juiste zorg te wijzen, is het financieel gezien ook voordeliger om de mensen te helpen vóór de problemen uit de hand lopen. Het verder ontwikkelen van deze beweging is wat ons betreft dan ook nodig om de kosten in de (jeugd)zorg te beperken. We moeten anders durven denken én ernaar handelen en stoppen met pleisters plakken!Het betreffende artikel uit het Brabants dagblad kunt u hier vinden: artikel BD- dreigend tekort jeugdzorg Hart van Brabant

De gestelde schriftelijke vragen aan het college van B&W van de gemeente Heusden staan in het onderstaande document.