Een drukke en belangrijke raadsvergadering

De eerste raadsvergadering na de zomer heeft veel stof doen opwaaien: de naam van de nieuwe burgemeester werd bekend gemaakt en er stonden een paar pittige onderwerpen op de agenda. Ook hield Cindy Loch haar maiden speech als raadslid en werd Nicole Scheek benoemd als fractieondersteuner.

© VVD Heusden

Op 18 september j.l. werd de eerste raadsvergadering na het zomerreces gehouden. Gezien de geagendeerde onderwerpen was de publieke tribune geheel gevuld.

Burgemeester

Eerder dan verwacht werd bij aanvang van de vergadering Willemijn van Hees (VVD), de huidige burgemeester van Geertruidenberg, voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Heusden. Naar verwachting zal zij eind november worden benoemd.

Agenda
Op de agenda stonden veelbesproken onderwerpen: Burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg, Plan Steenenburg, evaluatie omgekeerd inzamelen, bestemmingsplan Elshout, Oosterseweg 1 en nog een aantal onderwerpen die zonder bespreking konden worden afgehamerd. Ook werd Nicole Scheek officieel benoemd als fractieondersteuner.

Hart voor Haarsteeg
Cindy Loch mocht aftrappen met haar maiden speech aangaande het burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg. Zij stipte onder andere het enthousiasme van onze fractie aan betreffende de grote eigen financiële bijdrage vanuit de gemeenschap en het vernieuwende en ambitieuze plan om een buurthuisfunctie samen te laten gaan met een commercieel dorpscafé. Als aandachtspunten werden diezelfde scheiding tussen commercieel en niet-commercieel en de door het burgerinitiatief nagestreefde functie in het voorliggend veld aangestipt. Tenslotte deed zij de oproep de initiatiefnemers ruimte te geven om te ondernemen. 

Het raadsvoorstel voor een lening van 450.000 euro werd unaniem aangenomen.

Plan Steenenburg
Bram Lommers betoogde dat de VVD ervan overtuigd is dat de plannen die nu voorliggen een gunstig effect hebben op de plaatselijke economie en dat de keuze om het beheer van de huizen aan de zuidkant in eigen beheer te doen, de juiste is. Hij verzocht het college nogmaals het gesprek aan te gaan met de bewoners van het Hof in Nieuwkuijk, om de nu ontstane ruis in de toekomst te voorkomen. Het kasteel behoort tot het nationaal cultureel erfgoed, wat uniek is in onze gemeente en er is een noodzaak om het achterstallig onderhoud snel aan te pakken. Bram riep daarom tenslotte nog op hierbij aandacht te houden voor de kosten en konijnen uit de hoge hoed te voorkomen.

VVD Heusden stemde vóór. Het raadsvoorstel werd aangenomen. 

Evaluatie omgekeerd inzamelen
Een onderwerp waar veel inwoners uit de gemeente Heusden een ongezouten mening over hebben. Nu de kosten, ondanks het goede scheiden van het afval door de inwoners, behoorlijk tegen blijken te vallen en de overschrijding van de geraamde kosten inmiddels oploopt tot een schandalige 500% vroeg Bram de wethouder om uitleg en een plan om een dergelijke foutieve inschatting in de toekomst te voorkomen. Tevens gaf hij aan dat de communicatie richting de inwoners wat onze fractie betreft niet voldoende is geweest.

In een korte onderbreking aan het begin van de vergadering werd in de centrale hal van het gemeentehuis tevens een petitie in ontvangst genomen tegen het beleid van de gemeente inzake het omgekeerd inzamelen en de tariefsverhoging die daarbij verwacht wordt.

VVD Heusden stemde vóór. Het raadsvoorstel werd aangenomen.

Bestemmingsplan Elshout, Oosterseweg 1
Inzake dit onderwerp heeft Bram Lommers namens de VVD-fractie betoogd dat een onderneming die aan alle normen en regelgeving voldoet, de ruimte moet krijgen om te ondernemen. Hierbij moet wel het leefgenot van de omwonenden in acht worden genomen. Na uitgebreide inhoudelijke discussies in de informatievergaderingen laten wij de inhoud wat betreft normen, onderzoeken en stofdeeltjes over aan de experts en sluiten zijn wij tevreden met de inhoudelijke reactie van de GGD. 

VVD Heusden stemde vóór. Het raadsvoorstel werd aangenomen.


Vergadering terugkijken
Het videoverslag van de raadsvergadering is hier terug te vinden: 
Videoverslag Raadsvergadering 18 september 2018