Heusden. Samen. Doen! - coalitieakkoord in de gemeente Heusden

De politieke partijen DMP Heusden, Gemeentebelangen, VVD en Heusden Een hebben een akkoord bereikt over een programma voor de komende vier jaar. Het programma heeft de titel Heusden. Samen. Doen! In een extra raadsvergadering op 22 mei wordt dit programma aangeboden aan de gemeenteraad en worden de wethouders benoemd. Beoogde wethouders zijn zijn Kees van Bokhoven (DMP Heusden), Peter van Steen (Gemeentebelangen), Thom Blankers (VVD) en Mart van der Poel (Heusden Een).

Stevige coalitie van 18 zetels

Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. Na een eerste ronde informatieve gesprekken met alle politieke partijen in de gemeente Heusden werd duidelijk dat alle partijen gezien de verkiezingsuitslag een coalitie met vier partijen het meest wenselijk achtten. Daarbij zagen alle partijen vier wethouders als voldoende voor het college van B&W van de gemeente Heusden. Op basis van deze gesprekken ging voor een meerderheid van de partijen de voorkeur uit naar een coalitie van DMP Heusden, Gemeentebelangen, VVD en Heusden Een. Dit levert een stevige coalitie op van 18 zetels.  

 

Uitdagingen samen met inwoners, ondernemers en organisaties oppakken

Onder leiding van formateur Martijn van Esch hebben er de afgelopen weken intensief  gesprekken plaats gevonden met de vier partijen. Hoewel de vier partijen graag verdere stappen zetten op de ingezette koers, maakten zij van meet af aan kenbaar ook nadrukkelijk behoefte te hebben aan vernieuwing. De gemeente Heusden staat immers voor veel uitdagingen. Onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening met de nieuwe omgevingswet, op het terrein van duurzaamheid en energietransitie, op het terrein van verkeer, binnen het sociale domein en tenslotte zijn er financieel gezien nog steeds grote uitdagingen gezien de nog immer aanzienlijke grondpositie. Uitdagingen enerzijds vanuit een positief economisch perspectief en anderzijds vanuit het gezamenlijke besef dat we de opgaven meer en meer op een duurzame manier, samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties willen en moeten aanpakken.

 

Betekenisvol coalitieprogramma met als titel Heusden.Samen.Doen!

Het resultaat is een betekenisvol coalitieprogramma voor de periode 2018-2022 dat de titel heeft gekregen Heusden. Samen. Doen! Op 22 mei wordt het coalitieprogramma gepresenteerd in een extra raadsvergadering. Tijdens deze vergadering worden ook de vier wethouders benoemd. De beoogde wethouders zijn Kees van Bokhoven (DMP Heusden), Peter van Steen (Gemeentebelangen), Thom Blankers (VVD) en Mart van de Poel (Heusden Een).

 

DMP Heusden bedankt als (in)formateur alle partijen voor hun inbreng en blijft er ook in de toekomst naar streven om op een opbouwende wijze met elkaar samen te werken in de gemeenteraad.