• Heusden mag best een tikje eigenwijs blijven

  25 juli − De maand juni stond in gemeenteland in het teken van de gemeentefinanciën en de bijbehorende beschouwingen. Ook in Heusden was dit het geval. Met de behandeling van de jaarrekening werd er teruggekeken op 2015. Bij de bestuursrapportage stonden we stil bij 2016 en bij de voorjaarsnota keken we vooruit naar 2017. Lees verder

 • Heusden wil niet overvallen worden, maar zelf de regie bepalen

  11 maart − Afgelopen donderdag stond een extra raadsvergadering in Heusden op de planning. Op de agenda stond een belangrijk - maar ook gevoelig - onderwerp, namelijk de opvang van vluchtelingen. Heusden wil gaan voor kleinschalige opvang in plaats van massale tentenkampen. We zien 4 locaties met maximaal 100 personen per locatie voor ogen. Lees verder

 • VVD Heusden lid Frederik Hilwig Koninklijk onderscheiden

  17 januari − Frederik Hilwig (75) uit Heusden Vesting is vrijdag 8 januari onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn Koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid als bestuurslid van museum het Gouverneurshuis. Het bestuur en de fractie van VVD Heusden willen Frederik van harte feliciteren met deze terechte onderscheiding!! Lees verder

 • Uitnodiging Liberale Borrel

  29 december − Vrijdag 22 januari staat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Heusdense VVD op de agenda. Graag willen wij deze combineren met de tweede editie van de Liberale Borrel. Onder het genot van een drankje en hapje wordt vanaf 21.00 uur in De Remise (Drunen) het glas geheven op het nieuwe jaar en met elkaar de internationale, landelijke en lokale politiek doorgenomen…....maar zeker ook andere zaken. Graag willen we u uitnodigen voor dit laagdrempelige event! Lees verder

 • Politiek Heusden mag op sommige punten wat stoerder zijn!

  21 november − Op donderdag 12 november stond het jaarlijkse begrotingsdebat van de gemeente Heusden op de agenda. In deze vergadering geeft elke fractie haar beschouwing op het beleid van onze gemeente. Dit jaar stonden er voor het eerst in lange tijd geen nieuwe bezuinigingen gepland. Financiën wethouder Hanne van Aart (VVD) had het huishoudboekje goed op orde en meerjarig sluitend. Namens de VVD voerde fractievoorzitter Thom Blankers bij de beschouwingen het woord. Rode draad hierbij was de karaktertrek ‘stoer’. Lees verder

 • Heusdens VVD icoon Wim Pors overleden

  20 oktober − We ontvingen het droevige bericht van het overlijden van oud VVD raadslid en afdeling-bestuurder Wim Pors. In 1978 is Wim samen met zijn vrouw vanuit het westen in Drunen komen wonen. Snel daarna is hij lid geworden van de VVD. In totaal heeft hij 25 jaar functies bekleed voor de VVD afdeling Drunen/Heusden. Destijds is hij begonnen in het bestuur van de afdeling Drunen en daarna is hij gedurende drie raadsperiodes raadslid geweest, eerst twee periodes in de voormalige gemeente Drunen en daarna de eerste raadsperiode van de nieuwe gemeente Heusden. Omdat hij zelf drie raadsperiodes mooi genoeg vond heeft hij zich daarna niet meer herkiesbaar gesteld. Helemaal stoppen met lokale politiek deed hij echter nog niet. In het bestuur is hij daarna nog actief geweest als secretaris en vervolgens voorzitter geworden van de Heusdense VVD-afdeling. De laatste jaren bezocht hij nog met enige regelmaat de bijeenkomsten van de Heusdense VVD. Zijn immer positieve bijdrage zullen we gaan missen…… Wim heeft de leeftijd van 69 jaar bereikt. Het bestuur en de fractie van de VVD Heusden wil de familie en overige dierbaren van Wim heel veel sterkte wensen bij dit grote verlies. Foto: Hein Kunzler Lees verder

 • Ontwerp nieuwe centrum van Vlijmen gepresenteerd!

  19 oktober − Op woendsdag 14 oktober is tijdens de informatievergadering Ruimte het ontwerp voor het nieuwe centrum van Vlijmen gepresenteerd. Aan de hand van een tweetal presentaties werd de raad van Heusden wegwijs gemaakt in het nieuwe plan. Het nieuwe plan behelst de nieuwbouw van winkel- en woningruimte aan de oostzijde van het Plein. Ook komt er een paviljoen met winkelruimte op het huidige Plein te staan. Daarnaast wordt ook het openbaar gebied flink aangepakt. Al met al zijn we dus weer een stapje dichterbij het gezellige centrum dat Vlijmen verdient. Lees verder

 • Overdracht buitenonderhoud schoolgebouwen aan schoolbesturen

  13 oktober − De VVD Heusden verwacht dat het college zijn verantwoordelijkheid neemt en snel met een visie komt op huisvesting schoolgebouwen. De kinderen mogen niet de dupe van het uitstel zijn! Lees verder

 • Wijzigingen portefeuilles VVD Heusden

  18 september − Door het vertrek van de Rick van Delft als fractieondersteuner is de portefeuilleverdeling van de Heusdense VVD gewijzigd. Lees verder